EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Pārskatā par tautas attīstību Latvijā pirmo reizi analizēta arī medijpratība Latvijā

Ir izdots jaunākais pārskats par tautas attīstību Latvijā 2015/2016 “Dzīves meistarība un informācijpratība”. Tajā pirmo reizi vienkopus analizēta veselībpratība, finanšpratība, ģimeņpratība, politikpratība, medijpratība un kultūrpratība. Tā kā viena no aktīvākajām organizācijām, kuras darbība ir vērsta, lai atbalstītu un veicinātu mediju un informācijas izglītotu sabiedrību, ir UNESCO, pārskata sagatavošanā izmantoti vairāki UNESCO  informatīvie ziņojumi. Pārskatā izmantoti, piemēram, UNESCO ziņojums "Mediju un informācijas pratība: politikas un stratēģijas vadlīnijas" (Grizzle, 2013) un "Globālais ietvars mediju un informācijas pratības novērtēšanai: valstu gatavība un kompetences" (UNESCO, 2013)). UNESCO devums šajā jomā novērtēts arī tāpēc, ka pēc tās iniciatīvas organizēti medijpratībai un informācijpratībai nozīmīgi pasākumi (konferences, forumi), tai skaitā arī Latvijā. Izmantojot visaptverošu stratēģiju, kas ietver visas mērķgrupas – informācijas radītājus un patērētājus, izglītotājus, valstu valdības un lēmumu pieņēmējus. Mūsdienu formālās izglītības procesā (skolās, augstskolās) pamatā tiek apgūtas zināšanas un prasmes mācību, studiju un pētniecības jomā būtiskas informācijas ieguvei un lietošanai. Taču, ņemot vērā to, cik liela nozīme ir atbilstošas informācijas ieguvei ikvienā cilvēka dzīves jomā,...