EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Zināšanu sabiedrība

UNESCO Statūtos kā organizācijas viens no uzdevumiem ir ideju brīvas plūsmas nodrošināšana un zināšanu aprite. Organizācijas darbība šī uzdevuma īstenošanā īpaši tika aktualizēta 1990. gadā, kad uzmanība tika pievērsta informācijas pieejamības un zināšanu pārvaldības jautājumiem. Tajā gadā tika izveidots UNESCO Komunikācijas un informācijas sektors. Līdz 2013. gadam UNESCO Komunikācijas un informācijas sektoru pasaulē vadīja latvietis Jānis Kārkliņš. Tas ir augstākais amats, kādu Latvijas pārstāvis ir ieņēmis UNESCO. Šobrīd UNESCO ģenerāldirektores vietnieks Komunikācijas un informācijas jautājumos ir Getačujs Engida (Getachew Engida).   Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība sekmē sabiedrības līdzsvarotu attīstību. Informācijas pieejamības, vārda brīvības, komunikācijas, zināšanu aprites un informāciju tehnoloģiju jautājumos UNESCO kalpo kā forums, ar kura palīdzību risināt un analizēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju straujās attīstības radītos sociālos, kultūras, ētikas un tiesību jomas izaicinājumus.    Latvijā UNESCO Komunikāciju un informācijas programmu īstenošanas mērķis ir pieejamas un kvalitatīvas informācijas vides pilnveide, dokumentārā mantojuma saglabāšana un pieejamība un aktīvas zināšanu sabiedrības veicināšana.