EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

UNESCO: Inovatīva kultūrpolitika pozitīvi ietekmē kultūras pārvaldību

Šī gada 14. decembrī UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, Francijā UNESCO Starpvaldību komitejas kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai 11. sesijas norises laikā publiskots UNESCO 2018. gada globālais ziņojums “Kultūrpolitikas pārveidošana”. Ziņojumā izvērtētas jaunākās pieejas kultūrpolitikas veidošanā pasaulē, identificējot izmaiņas un ietekmes, kas radušās 2005. gadā pieņemtās UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu rezultātā. Jāuzsver, ka ziņojumā kā labās prakses piemērs izceltas Latvijas sagatavotās Mediju politikas pamatnostādnes 2016. - 2020. gadam. “Šīs ziņojums parāda, ka un kā inovatīva kultūrpolitika pozitīvi ietekmē visu kultūras pārvaldību gan vietējā, gan plašākā reģionālā līmenī. Īpaši izceļamas pašreiz ir tās stratēģijas, kas ir prasmīgi pielāgotas digitālai videi, kā arī apmaiņas platformu rašanās un straujā mākslas inkubatoru attīstība dienvidos,” uzsver UNESCO ģenerāldirektore Odrija Azulē (Audrey Azoulay), piebilstot, ka ziņojums ir būtisks pamats valstiska līmeņa politikas veidošanai, pielāgojot to kultūras nozares jaunajām vajadzībām. Ziņojums vēsta par attīstību četros galvenajos mērķos, ko nosaka Konvencija: atbalstīt ilgtspējīgas kultūras pārvaldības sistēmas; panākt līdzsvarotu kultūras preču un pakalpojumu plūsmu un palielināt mākslinieku un...