EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Parīzē atklāj UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesiju

Pulcējot pārstāvjus no 193 UNESCO dalībvalstīm un 10 UNESCO asociētiem biedriem, Parīzē tiek atklāta UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesija ar mērķi spriest par aktualitātēm izglītībā, zinātnē un kultūrā. Ģenerālkonferenci atklāj ANO ģenerāsekretārs Antoniu Guterrešs un UNESCO ģenerāldirektore Odrija Azulē. Uzrunājot UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijas dalībniekus, ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs uzsvēra, ka ļoti svarīgi starptautiskajām organizācijām ir pamanīt un atbildēt uz tiem izaicinājumiem, kas satrauc pasaules sabiedrību un kas ir saistāmi ar katra sabiedrības locekļa ikdienas dzīvi – klimata pārmaiņas, ekonomiskā un sociālā nevienlīdzība, vardarbības dažādās izpausmes, vārda un izpausmes brīvība un noziegumi pret žurnālistiem, iekļaujoša, vienlīdzīga, kvalitatīva izglītība. Šīm tēmām jābūt UNESCO darba kārtībā, kas ir aicināta novērst fragmentāciju un radīt kopīgu izpratni par vērtībām, kas nodrošina mieru un ilgtspējīgu attīstību. Latvijas delegācijas galvenie uzdevumi ir pārstāvēt Latvijas intereses, paužot valsts pozīciju dalībvalstu politiskajās debatēs. Tāpat Latvijas pārstāvji piedalīsies nozaru komisiju darbā, kurā dalīsies Latvijas pieredzē, piedāvājot savu ieguldījumu un ekspertīzi UNESCO programmu īstenošanā. Blakus darbam komisijās, Ģenerālās konferences laikā norisināsies arī vairāki tematiski pasākumi. Otrdien, 12....