EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Baiba Moļņika apstiprināta par UNESCO LNK ģenerālsekretāri

Foto: Evija Trifānova / LETA

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Asambleja par nacionālās komisijas ģenerālsekretāri apstiprināja Baibu Moļņiku. Ģenerālsekretāra amata pienākumus viņa sāks pildīt 2016. gada 1. septembrī. Baiba Moļņika UNESCO LNK strādā jau kopš 2006. gada. Sākotnēji viņa bija Izglītības sektora vadītāja un UNESCO Asociēto skolu projekta koordinatore Latvijā. 2012. gadā Baiba Moļņika tika iecelta par UNESCO LNK ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju. Pirms darba uzsākšanas UNESCO LNK Baiba Moļņika ir bijusi Baltijas Asamblejas sekretariāta vadītāja, strādājusi Latvijas Republikas Saeimas Starpparlamentu attiecību birojā un Izglītības un zinātnes ministrijā. Viņai ir sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā, kas iegūts Latvijas Universitātē. Kā atklāj Baiba Moļņika, runājot par izaicinājumiem, ieņemot UNESCO LNK ģenerālsekretāres amatu, viens no svarīgākajiem iespēju laukiem UNESCO ir pagājušajā gadā apstiprinātie ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķi. Izvirzītais mērķis izglītībā – nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un  mūžizglītības iespējas visiem – sniedz UNESCO iespēju kļūt par vadošo institūciju šī mērķa sasniegšanā, kur liela loma ir un būs arī dalībvalstu nacionālajām komisijām. “UNESCO LNK darbībā kultūras mantojums vienmēr ir bijusi ļoti augsta prioritāte. Darbība kultūras mantojuma aizsargāšanā un...