EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Pieņemta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības stratēģija

Kultūra, izglītība un zinātne ir ceļš, kas ved uz mieru un savstarpēju sapratni, – tā īsumā raksturojama UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) darbības stratēģijas pamatideja, kas apstipināta UNESCO LNK Asamblejā un būs spēkā līdz 2021. gadam. 21. gadsimts ir pretrunu un izaicinājumu laiks, un tas spilgti atspoguļojas arī UNESCO darbā. 1945. gadā, dibinot UNESCO, tās darbības pamatā tika ielikts uzdevums veicināt mieru pasaulē. Miera ideja ir aktuāla arī šodien, kad sabiedrībai jāsabalansē vajadzības ar reālajām iespējām. Tieši miers un ilgtspējīga attīstība ir UNESCO darbības virsmērķi, kas palīdz īstenot UNESCO Statūtos noteikto misiju: sniegt ieguldījumu miera veicināšanā, nabadzības izskaušanā, ilgtspējīgā attīstībā un starpkultūru dialoga veidošanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību. UNESCO LNK darbības stratēģijas pamatā ir trīs būtiski UNESCO darbības pamatprincipi. Pirmkārt, tās centrā ir cilvēks – radoša un mūža garumā sevi pilnveidojoša personība. Otrkārt, stratēģija uzsver, ka gadsimtu gaitā uzkrātās cilvēces kultūras bagātības ir liecība par iepriekšējo paaudžu sasniegumiem, kuru tālāka izmantošana, saglabāšana un pārmantošana ir iespēja un resurss turpmākai Latvijas ilgtspējīgai izaugsmei. Visbeidzot, UNESCO sekmīgu darbību raksturo katras valsts gatavība dalīties ar savām idejām un pieredzi,...