EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Nacionālajam vēstures muzejam nodos vairāk nekā 900 Baltijas ceļa stāstu kolekciju

Rīgas - Ķekavas ceļš. Zigurda Šlica foto.

16. decembrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) svinīgi nodos vairāk nekā 900 stāstus par Baltijas ceļu glabāšanai Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (LNVM). Stāsti no 20 valstīm tika apkopoti UNESCO LNK projekta “Baltijas ceļa stāsti” laikā no aprīļa līdz oktobrim. Stāstu kolekcija tiks nodota glabāšanai arī Lietuvas Centrālajam valsts arhīvam un Igaunijas Okupāciju muzejam. Svinīgā kolekcijas nodošana notiks LNVM (Brīvības bulvārī 32, Rīgā) plkst. 15.00. Tajā piedalīsies kultūras ministre Dace Melbārde, Ministru prezidentes parlamentārais sekretārs Rihards Kols, Lietuvas un Igaunijas Nacionālo komisiju pārstāvji, atmiņu stāstu autori, kā arī projekta sadarbības partneri un atbalstītāji. Pasākumā tiks prezentēts arī Baltijas ceļam veltīto atmiņu stāstu izdevums, kurā iekļauti 25 tam laikam raksturīgākie stāsti. Izdevums veidots kā izziņas avots par Baltijas ceļa norisi un būs pieejams elektroniski ikvienam interesentam vietnē www.thebalticway.eu, kur glabāsies arī visi projektam tiešsaistē iesniegtie Baltijas ceļa stāsti. Atmiņu stāsti tika apkopoti gandrīz visa gada garumā, un to īstenoja UNESCO LNK kopā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, lai veicinātu izpratni par Baltijas ceļa nozīmību, izceļot vēsturiskās akcijas laikabiedru atmiņas un darot tās pieejamas ikvienam. Atmiņas varēja ierakstīt arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas...