EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Iespēja pieteikties ICCROM koka kultūras mantojuma saglabāšanas kursiem

Nākamā gada 19. maijā – 30. jūnijā Oslo, Norvēģijā notiks 17. starptautiskie koka konservācijas tehnoloģijas kursi. Tos organizē Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM) sadarbībā ar Norvēģijas Kultūras mantojuma direkciju un Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitāti. Kursu mērķauditorija ir cilvēki, kas ar koka konservāciju nodarbojas vismaz pāris gadus. To ietvaros tiek apskatīts plašs interdisciplināru tēmu loks. Kursu mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu koka mantojuma konservācijas tehnoloģijā, nodrošinot teorētisko un praktisko zināšanu apguvi, ko kursu dalībniekiem būs iespēja izmantot savā profesionālajā darbībā. Programmā paredzētas lekcijas, laboratorijas pētījumi, konservācijas darbnīcas, muzeju apmeklējumi un ekskursijas. Programma aptver sešas tematiskās sadaļas: koka īpašības, koka trūdēšanu ietekmējošie faktori, starptautiskie saglabāšanas principi, preventīvā konservācija, dažādu objektu un krāsotu virsmu, tajā skaitā arheoloģiskā koka un mēbeļu konservācija, koka ēku un struktūru konservācija, ieskaitot koka darbarīkus un mehānismus. Kursu laikā viena nedēļa tiks veltīta praktiskām nodarbībām un mācību ekskursijām pa Norvēģijas koka mantojuma vietām. Katram dalībniekam būs jāsagatavo 20 minūšu prezentācija par viņa darba pieredzi koka konservācijā. Kursu noslēgumā tiek izsniegts...