EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Rokasgrāmata „Kultūras izpratne un izpausmes” pieejama arī latviešu valodā

Tagad arī latviešu valodā pieejama Eiropas Komisijas darba grupas izveidotā labās prakses rokasgrāmata par vienu no 8 mūžizglītības kompetencēm „Kultūras izpratne un izpausmes”. Rokasgrāmatā apkopoti novērojumi un secinājumi par kultūras izpratnes un izpausmes kompetences īstenošanu Eiropas Savienības dalībalstīs. Izdevumā piedāvāti ieteikumi, kā īstenot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, un tajā kā Eiropas labā prakse ir izcelta arī radošās darbības nedēļa radi!, kas Latvijā tiek atzīmēta jau kopš 2012. gada. Kā teikts rokasgrāmatā, mūsdienu pasaulē, kur sastopama attēlu pārpilnība, pastāvīgas un straujas izmaiņas un liela pašnoteikšanās un identitātes nepieciešamība, kultūras izpratne un izpausme pamatoti ir nosaukta par kompetenci. Patiesībā šobrīd šīs prasmes nozīmi ir grūti pārvērtēt, jo dzīvojam desmitgadē, kad atklātums, optimisms un iecietība Eiropā piedzīvo grūtus laikus. Pēdējos gados atvērtā Eiropas sabiedrība ir piedzīvo- jusi nopietnus uzbrukumus. Cilvēki ir zaudējuši dzīvību, izmantojot tādas demokrā- tiskās pamattiesības kā vārda brīvība vai apmeklējot kultūras pasākumus un vienkārši baudot ikdienas dzīvi. 2015. gadā ir pārsniegts jauns līmenis. Uzbrukumi dažādās pasaules vietās (Palmīrā, Ankarā, Beirūtā, Bamako un Parīzē) ir vienas starptautiskas organizētas ekstrēmistu kustības darbības rezultāts. Eiropas valstis ir sapratušas,...