EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Pasaules izglītības forumā nosaka vadlīnijas globālajai izglītībai līdz 2030. gadam

No 19. līdz 22. maijam Inšeonā, Korejā norisinās Pasaules izglītības forums, un tajā tiek izstrādāts globālais izglītības rīcības plāns nākamajiem 15 gadiem. Šis rīcības plāns noteiks vadlīnijas izglītības attīstībai līdz 2030. gadam. Forums pulcē ministrus un augsta līmeņa amatpersonas, starptautisko un nevalstisko organizāciju vadītājus, akadēmisko aprindu un privātā sektora pārstāvjus, pētniekus u.c. no 140 UNESCO dalībvalstīm. Tajā piedalās arī Nobela prēmijas laureāti. Deklarācija, par ko dalībniekiem jāvienojas forumā, aicinās dalībvalstis un visus iesaistītos partnerus mobilizēt resursus globālā rīcības plāna īstenošanai un sniegs ieteikumus šī procesa koordinēšanai, finansēšanai un uzraudzībai – globālā, reģionālā un nacionālā līmenī –, lai nodrošinātu vienlīdzīgas izglītības iespējas visiem. ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns atklāja forumu, uzsverot, ka “izglītība nodrošina cilvēktiesības, tostarp veselības aprūpes un nodarbinātības jomā. Tai ir arī būtiska loma, lai novērstu draudus drošībai un ierobežotu vardarbīga ekstrēmisma izplatību”. “Mēs visi zinām, ka izglītība ir instruments, lai izskaustu nabadzību un pārveidotu ikviena cilvēka dzīvi. Mūsu kopīgs pienākums ir nodrošināt stiprināt katra bērna un jaunieša izglītības pamatbalstus – zināšanas, vērtības un prasmes, lai viņi varētu veidot nākotni kā...