EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Atklāts Raiņa un Aspazijas gads

Aspazijas sūtītā atklātne Rainim uz Franciju, 1926. gads. ©RMM

Baiba Moļņika, Raiņa un Aspazijas gada atklāšanas preses konferencē: 2015. gads ir ļoti īpašs visām ANO institūcijām, jo tieši šogad tiks pieņemti jaunie attīstības mērķi, lai mazinātu nabadzību un nevienlīdzību pasaulē un īstenotu pārdomātu resursu izmantošanu, kā arī ilgtspējīgu attīstību gan sabiedrībā, gan ekonomikā, gan vidē. Raiņa un Aspazijas 150. gadadienas iekļaušana UNESCO svinamo dienu kalendārā, kur katru gadu tiek iekļautas tās personības un notikumi, kas atstājuši lielu iespaidu uz sabiedrības attīstību un atspoguļo UNESCO ideālus, līdz ar to ir dziļi simboliska. Rainis un Aspazija gan savā daiļradē, gan dzīvē daudz uzmanības veltīja nākotnes vīzijas veidošanai, ejot pāri robežām, kas dala tautu no tautas un cilvēku no cilvēka, un veidojot pasauli, kuras virzītājspēks ir nevis kara, bet gara spēks. Viņi bija par attīstību, kas balstīta izglītībā un kultūrā. Raiņa un Aspazijas vārdi UNESCO kalendārā ļauj mums izcelt gan Latvijas bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, gan arī viņu domas, kas vienlaikus aicina uz nemieru un mieru. Nemieru, kas katru dienu mudina tiekties pēc jauniem apvāršņiem, brīvības, kas sasniedzama nemitīgā cīņā ar tās „būdas sienām”, kur mājo cilvēka gars. Un mieru, kas meklējams dabā un visuma harmonijā. Lai izceltu Raiņa un Aspazijas vārdus pasaulē UNESCO LNK šogad piedalās un aicina piedalīties dažādās...