EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Aicina piedalīties seminārā par stāstīšanas tradīciju – „Kam pieder stāsts?”

Atzīmējot Pasaules grāmatu un autortiesību dienu, šī gada 23. aprīlī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Rīgas domes Nevalstisko organizāciju namu rīko semināru, kas veltīts stāstīšanas tradīcijai. Semināra mērķis ir aktualizēt stāstīšanas tradīciju kā nozīmīgu kultūras mantojuma daļu un kultūras izziņas līdzekli. Kopā ar UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekiem plānots diskutēt par dažādiem ar stāstīšanas tradīciju saistītiem jautājumiem, piemēram, kā atšķirt stāstu no informācijas sniegšanas, kāda ir stāstnieka ētika, kas būtu jāņem vērā dažādās situācijās un kā stāstīšanas tradīcija izpaužas citās kultūrās. Semināra laikā tiks sniegta informācija arī par UNESCO LNK projektu „Baltijas ceļa stāsti”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur dzīvo vēsturi – Baltijas valstu iedzīvotāju stāstiem, nodrošinot to pieejamību gan virtuālajā vidē, gan muzeju kolekcijās. Tāpēc uz semināru īpaši aicināti arī baltu, lietuviešu un igauņu biedrību pārstāvji Latvijā, kā arī citu mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai kopīgi runātu gan par stāstu tradīcijas izpausmēm dažādās kultūrās, gan par sadarbības iespējām projekta „Baltijas ceļa stāsti” ietvaros. Stāstu stāstīšana ir ne tikai nemateriālās kultūras mantojuma izpausme, bet arī nozīmīgs zināšanu un...