EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

27. oktobris - Pasaules audiovizuālā mantojuma diena

Viens no svarīgākajiem UNESCO darbības virzieniem ir veicināt cilvēces mantojuma saglabāšanu, pasaules atmiņas un vērtību aizstāvību. Jau 1980. gada 27. oktobrī UNESCO 21. Ģenerālājā konferencē tika pieņemtas rekomendācijas par kustīgo attēlu saglabāšanu un aizsardzību. Ar to sākās nozīmīgs posms, kad filmas, televīzija un skaņu ieraksti kļuva oficiāli atzīti un definēti par daļu no kultūras mantojuma, tāpat kā tekstuālā informācija, kas jau gadsimtiem izcelta kā īpaši saglabājama. Novērtējot audiovizuālā mantojuma nozīmi pasaules atmiņas uzturēšanā, UNESCO Ģenerālā konference 2005. gadā nolēma 27. oktobri ik gadu veltīt audiovizuālā mantojuma saglabāšanas jautājumu aktualizēšanai, pasludinot šo dienu par Pasaules audiovizuālā mantojuma dienu. Audiovizuālais materiāls ir informācijas nesējs, kas, pārvarot valodas un kultūras robežas, spēj sasniegt skatītāju vai klausītāju nekavējoties, turklāt nodrošinot informāciju ikvienam, arī cilvēkiem bez lasīt un rakstīt prasmēm. Visā pasaulē audiovizuālie materiāli līdz mūsdienām ir būtiski ietekmējuši sabiedrības informatīvo telpu, kļūstot par nozīmīgiem un klātesošiem informācijas avotiem, kas papildina tradicionālos informācijas nesējus un pat aizstāj tos. Lai arī audiovizuālās informācijas fiksēšanai nu jau tiek izmantotas arī digitālās iekārtas, pasaulē vēl aizvien ir daudz tādu ierakstu, kuru oriģināli un fiziskie...