EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Apbalvoti interesantāko mācību stundu autori – Pasaules lielākās mācību stundas akcijas dalībnieki

Foto: Juris Zīģelis

Šodien apbalvotas desmit Latvijas skolas, kas piedalījās UNESCO atbalstītajā Pasaules lielākās mācību stundas akcijā un kuru mācību stundu plāni tiks publicēti akcijas starptautiskajā mājas lapā. Tās ir: Bauskas sākumskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Olaines 2. vidusskola, Ogres 1. vidusskola, Slokas pamatskola, Liepājas internātpamatskola, Kuldīgas Centra vidusskola un Upesleju internātpamatskola. Pasaules lielākās mācību stundas akcija norisinājās no 28. septembra līdz 4. oktobrim vienlaicīgi gandrīz 100 valstīs. Mācību stunda tika veltīta globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO dalībvalstis apstiprināja septembrī. Tās laikā bērni un jaunieši visā pasaulē kopīgi izglītojās, iepazina globālos izaicinājumus un piedāvāja savus padomus ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai. Latvijā akcijā UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas, gan citas izglītības iestādes – kopumā 59. Latvijas skolas īstenoja 139 mācību stundu plānus tādās jomās kā literatūra, fizika, ķīmija, latviešu valoda, mājturība un tehnoloģijas, vēsture, bioloģija un vizuālā māksla. Kopumā tika iesaistīti 3282 skolēni. Aktivākās bijušas 5. un 8. klases. Visi 59 Latvijā īstenotie mācību stundu plāni pieejami UNESCO ASP skolu mājas lapā. “Latvijas skolas akcijas laikā izcēlās...