EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Pasaules atmiņa

Augošā nepieciešamība informēt sabiedrību par kritisko dokumentārā mantojuma stāvokli un tā pieejamību dažādās pasaules vietās, UNESCO 1992. gadā mudināja izveidot programmu „Pasaules atmiņa”. Tās mērķis ir apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas.
Dokumentārais mantojums ir gravējumi, zīmējumi, grāmatas, dokumenti, vēstules, video vai audio ieraksti, un citi informācijas nesēji, kas glabā liecību par atmiņām un vēsturiski nozīmīgiem notikumiem. Tas ir trausls un izzūdošs mantojums, kura pilnīga bojāeja nozīmētu cilvēces atmiņas avotu zaudējumu.
 
Programmas ietvaros tiek veikts svarīgs darbs, lai rosinātu apzināties pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, iepazītu nacionālā dokumentārā mantojuma dārgumus un nodrošinātu to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju, kas tiek īstenots ar dažādiem līdzekļiem – likumdošanu, aizsardzību, projektiem, publicitātes veidošanu, rīkojot apziņas rosinošas aktivitātes, u.c.
 
Redzamākā programmas „Pasaules atmiņa” iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā. Dokumentārā mantojuma liecību piederība UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram nozīmē ne tikai dokumentārā mantojuma vienības augstu novērtējumu un starptautisku atzinību, tā ir arī mantojuma glabātājas valsts atbildība mantojumu saglabāt un darīt to pieejamu. Latviju UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā pārstāv divas nominācijas: „Dainu skapis” un „Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.
 
Programmas īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darba prioritātēm ar mērķi apzināt nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. 2009. gadā tika izveidots programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs, kurā tika iekļauti pirmie četri ieraksti jeb nominācijas: „E. Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.”, „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, „Raiņa un Aspazijas sarakste 1894.–1929.”, „Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts”. 2013. gadā reģistrs tika papildināts ar jaunām vērtībām – nomināciju „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos” un jauniem papildinājumiem nominācijai  „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”.

Vairāk informācijas par programmu www.atmina.unesco.lv

Programma "Pasaules atmiņa" – ekspertu viedoklis

UNESCO un kultūra - UNESCO programma "Pasaules atmiņa". Mantojums, kas palīdz izprast pagātni.
Stāsta Agrita Ozola un Andris Vilks.

UNESCO un zināšanu sabiedrība - UNESCO programma "Pasaules atmiņa". Atmiņu vērtības izcelšana, to kopšana un glabāšana.
Stāsta Agrita Ozola.

UNESCO un vērtības - Dainu skapis. Novērtēt unikālas pasaules liecības un vērtības.
Stāsta Dace Bula.

UNESCO un vērtības: Baltijas Ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības.Nevardarbīga protesta un solidaritātes paušanas akts.
Stāsta Andris Vilks.

UNESCO un vērtības - Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss. Atmiņu vērtība, atcerēšanās, atmiņu kopšana.
Stāsta Agrita Ozola.