EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Viegli lasīt

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) apvieno 195 valstis. Organizācija rūpējas par izglītības, dabas zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu, kultūras, komunikācijas un informācijas jomām. Latvija organizācijai pievienojās 1991. gadā. Mūsu valsts sekmīgu dalību UNESCO un programmu īstenošanu nodrošina UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Organizācijas svarīgākie darbi ir mazināt nabadzību, sekmēt labu izglītību visiem, sargāt mieru un drošību pasaulē.