EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Programmu padomes

Nozaru programmu padomes ir UNESCO LNK izveidotas konsultatīvas nozaru ekspertu institūcijas platformas. Nacionālās komisijas ekspertīzi nodrošina Zinātņu programmu padome, Kultūras programmu padome un Zināšanu sabiedrības programmu padome, kuru sastāvā  darbojas UNESCO LNK locekļi, izglītības, zinātnes, vides, kultūras, informācijas tehnoloģiju un ar informācijas un zināšanu sabiedrības attīstību saistīti atzīti savas jomas profesionāļi Latvijas Republikā, kā arī Latvijas pārstāvji UNESCO starptautiskajās programmās un institūcijās.

Nozaru programmu padomes sniedz priekšlikumus un izvērtē UNESCO un UNESCO LNK darbības uzdevumus un stratēģiskos darbības virzienus, nodrošina ekspertu viedokli attiecīgās nozares attīstības jautājumos un politikas dokumentu analīzē, aktualizējot UNESCO starptautisko standartu ievērošanu un īstenošanu Latvijas Republikā, kā arī sniedz konsultācijas un priekšlikumus par UNESCO programmu, projektu, aktivitāšu īstenošanu Latvijā un citiem aktuālajiem UNESCO mandāta jautājumiem.