EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža

Lai izceltu iniciatīvas un projektus, kas dod pienesumu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas stratēģisko mērķu īstenošanā un saistās ar UNESCO idejām un principiem, tiek piešķirta UNESCO LNK patronāža.

Patronāža tiek piešķirta nacionālas un/vai starptautiskas nozīmes projektiem, kas tiek īstenoti Latvijā un atbilst kādam no UNESCO LNK darbības stratēģijas 2014. – 2021. gadam prioritārajiem rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem. Piešķirot UNESCO LNK patronāžu projektiem un iniciatīvām tiek atļauts izmantot UNESCO LNK vārdu un/vai logotipu attiecīgā projekta ietvaros.

UNESCO LNK patronāžas piešķīrums ir valsts iestādes, kas darbojas ar UNESCO programmu īstenošanu, izcēlums un novērtējums. Iegūt UNESCO LNK patronāžu nenozīmē vienlaikus saņemt UNESCO kā starptautiskas organizācija atbalstu pieteiktajam projektam vai iniciatīvai. UNESCO LNK patronāžas piešķiršana nenodrošina tās saņēmējam tiesisku vai finansiālu atbalstu. UNESCO LNK neuzņemas atbildību par patronāžu saņēmušo projektu saturisku īstenošanu.