EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Ūdens resursu pārvaldība

Pēdējo desmitgažu laikā ir kļuvis skaidrs, ka ūdens resursu pārvaldība jāplāno, integrēti risinot nabadzības mazināšanas, ekonomiskās attīstības veicināšanas, iedzīvotāju veselības nodrošināšanas, ekosistēmas saglabāšanas un ūdens resursu izmantošanas jautājumus. Ūdens resursu pārvaldības jautājumi risināšanai UNESCO ir izveidojis divas programmas – Starptautisko Hidroloģijas programmu un Pasaules ūdens resursu novērtēšanas programmu.

1975. gadā tika izveidota Starptautiskā Hidroloģijas programma, kuras mērķis ir pilnveidot un attīstīt zinātniskos un tehniskos datus, lai veicinātu racionālu, videi draudzīgu ūdens resursu pārvaldību.
Pasaules ūdens resursu novērtēšanas programma tika izveidota 2000.gadā ar mērķi izstrādāt instrumentus un attīstīt prasmes, lai īstenotu politiku un pasākumus, kas uzlabo saldūdens apgādi visā pasaulē.

Latvijā:
UNESCO Starptautiskās Hidroloģijas programmas ietvaros Latvijā izstrādāti ūdens resursu pārvaldības modeļi Lielupes, Daugavas un Bērzaunes upju baseiniem un, sadarbojoties Latvijas Lauksaimniecības universitātes, LU Bioloģijas institūta un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta speciālistiem, veikti pētījumi vides ilgtspējīgas attīstības novērtēšanā, ūdenssaimniecību problēmu izpētē. Ar UNESCO finansiālu atbalstu tika veikti arī pētījumi Sedas purvā.

Pie ilgtspējīgas piekrastes attīstības jautājumiem Latvijā aktīvi strādā vienīgā UNESCO katedra Latvijā – Latvijas Universitātes Vides zinātnes un pārvaldības institūtā, aktualizējot sabiedrībā ilgtspējīgas attīstības un pārvaldības, piekrastes zonu saglabāšanas, vides aizsardzības u.c. programmas ietvaros apskatāmus jautājumus, kā arī praktiski veicot piekrastes pētījumus Kurzemes jūrmalā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.

2010.gadā sadarbībā ar UNESCO Starptautisko Hidroloģijas programmu Rīgā notika Ziemeļvalstu hidroloģijas konference “Hidroloģija: no pētījumiem līdz ūdens resursu apsaimniekošanai”.