EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Sociālo pārveidojumu vadība

Pasaules sociālo transformāciju jautājumi un izaicinājumi galvenokārt tiek analizēti UNESCO programmas „Sociālo pārveidojumu vadība” (MOST) ietvaros. Programma tika uzsākta 1994. gadā, un tās mērķis ir sniegt ieguldījumu politikas veidošanā, balstoties uz sociālo zinātņu pētījumu rezultātiem, veidojot saikni starp pētījumiem, politiku un praksi un veicinot uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanas kultūru gan nacionālā, gan reģionālā, gan plašākā starptautiskā līmenī. Tā sekmē zināšanu attīstību un mobilizēšanu, lai izprastu un vadītu sociālo pārmaiņu procesus, kas attiecīgi ļautu stiprināt sadarbību starp pētniekiem un nozaru politiku veidotājiem.

MOST ir vienīgā UNESCO programma ar mērķi veicināt tieši sociālo zinātņu pētniecības attīstību un pētniecības rezultātu pielietošanu. Tā mudina sadarbību starp pētniecību, politikas veidošanu un praksi, kā arī informācijas izplatību, pieejamību un izmantošanu. Programma pilda tilta funkciju starp pētniecību, politiku un sabiedrību.

Programma „Sociālo pārveidojumu vadība” Latvijā darbojas kopš 1995.gada. Sadarbojoties dažādām institūcijām tiek diskutēts par zinātnes, sabiedrības un politikas saiknes stiprināšanu, īpašu uzsvaru liekot uz zinātnes komunikācijas jautājumiem un akcentējot zinātnes un zinātnieka vietu un prestižu sabiedrībā.