EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Filozofija un cilvēces drošības jautājumi

Arvien pieaugoša ir UNESCO loma mūsdienu sabiedrības domas virzības izvērtēšanā, pētniecībā un analīzē. Pieaugusi nepieciešamība pēc iespējas plašāk un daudzveidīgāk izprast un, balstoties uz analīzi, iepriekš noteikt, kurp attīstās sabiedrība un, kas ir galvenie tās filozofiskie izaicinājumi, kādas ir sabiedrības pamatvērtības un kā par tām vienoti runāt visā pasaulē. Caur filozofiskas domu apmaiņas veicināšanu dalībvalstu starpā UNESCO tiecas realizēt sevi kā pasaules ideju laboratoriju un platformu vispārējai diskusijai un dialogam, kur tiek meklētas universālas, visas cilvēces kopīgās vērtības un vienlaikus īpaša uzmanība pievērsta dažādu kultūru, reliģiju un tiesību normu izpratnei un attieksmei pret šīm universālajām vērtībām.