EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Ētika

Zinātnes un tehnoloģiju ētika ir sociālo un humanitāro zinātņu jomas galvenā prioritāte. UNESCO loma ir būt par vērtību un ētisko principu sargu, sniedzot dalībvalstīm rekomendācijas un rīcības plānus šo principu īstenošanai, izpratnei, sabiedrības izglītošanai un to ievērošanai zinātnes un tehnoloģiju attīstībā. UNESCO rosina dalībvalstis aplūkot zinātnes un tehnoloģiju progresu ētikas kontekstā, kas sakņojas dalībvalstu kultūras, tiesību un filozofiskajā mantojumā.
Arī Latvija ir iesaistījusies zinātnes ētikas un bioētikas jautājumu risināšanā un aktualizēšanā. 1998.gadā pamatojoties uz Latvijas Republiku un UNESCO memorandu pie  Latvijas Universitātes tika izveidots Starptautiskais biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs. Centra galvenā darbība ir orientēta uz pētniecību un maģistratūras, doktorantūras un pēcdoktorantūras studiju attīstību biomedicīnā un biotehnoloģijās, un tas ir kļuvis par vienu no 50 šādiem UNESCO ekselences centriem pasaulē, kuru pētījumu līmenis sarežģītajā molekulārajā bioloģijā, biomedicīnā un gēnu inženierijā atbilst pasaules pētījumu līmenim.