EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Cilvēktiesības un cīņa pret diskrimināciju

UNESCO ir viena no galvenajām ANO aģentūrām 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas īstenošanā. Galvenā darbības joma šajā jautājumā ir veicināt sabiedrības izglītību un izpratni cilvēktiesībām, kā arī rosināt cilvēktiesību jautājumu analīzi un pētniecību dažādu kultūru, kopienu, sabiedrību un grupu kontekstā.