EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.05.12.

22. maijs - Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena

Ik gadu 22.maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena. Tā saistīta ar 1992. gadā pieņemto Riodežaneiro konvenciju Par bioloģisko daudzveidību, ar kuru  dalībvalstis apņemas aizsargāt un ilgtspējīgi izmantot bioloģisko daudzveidību un dalīties ar pieredzi un tehnoloģijām tās aizsardzībā un izmantošanā. Ar starptautiskas vienošanās palīdzību, izceļot valstu atbildības jo īpaši atzīmējot Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu, iespējams efektīvāk ietekmēt procesus pasaulē un rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Latvija Riodežaneiro konvenciju ratificēja 1995. gadā. Atbilstoši konvencijas prasībām Latvijā izstrādāta nacionālā bioloģiskās daudzveidības aizsardzības stratēģija.

Vairāk informācijas.