EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Vārda brīvība

UNESCO veicina vārda brīvību un preses brīvību, kā arī mediju neatkarību un plurālismu, nodrošinot ekspertīzi jautājumos, kas saistīti ar mediju likumdošanu, veicinot valdību un citu lēmumu pieņēmēju izpratni par nepieciešamību nodrošināt vārda brīvību ikvienam. Darbs, kas saistīts ar vārda brīvību un preses brīvību, ir daļa no fundamentālām cilvēktiesību normām, kas paustas Vispārējās Cilvēktiesību Deklarācijas 19.punktā. 
 
UNESCO tiecas sekmēt visu iesaistīto pušu dialogu un mobilizē konsultācijas, lai nodrošinātu likumīgu un regulējošu normatīvu vidi vārda brīvībai. Aktuālākie jautājumi vārda un preses brīvības jomā ir ilgtspējīgas un kvalitatīvas mediju vides attīstība, mediju drošība īpaši konflikta zonās, mediju plurālisms un daudzveidība, un neatkarīga žurnālistika, kas balstīta uz profesionālās ētikas un pašregulējošiem principiem.
 
Viena no veiksmīgākajām un atpazīstamākajām aktivitātēm šo jautājumu aktualizēšanai ir 1993. gada ANO Ģenerālajā Asamblejā pasludinātā Pasaules preses brīvības diena (World Press Freedom Day) , ko pasaulē ik gadu atzīmē 3. maijā.