EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Pasākums „No koncepta līdz praksei”

"Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai – no koncepta līdz praksei"  
2016. gada 10. marts, NVO nams, Laimdotas iela 42, Rīga
 
Publiskajā telpā arvien biežāk dzirdam vārdu savienojumu mediju un informācijas pratība, kas ir neatņemama sastāvdaļa milzīgajā informācijas plūsmā un ir aktuāla ikviena cilvēka kritiskās domāšanas attīstīšanas kontekstā. UNESCO aicina skatīt mediju un informācijas pratību daudz plašāk par plašsaziņas līdzekļu un interneta portālu satura kritisku izvērtēšanu un uzsver, ka šis koncepts ietver simbiozi starp informāciju un medijiem, kas apkopota un ir brīvi pieejama ar jauno tehnoloģiju palīdzību. Mediju un informācijas pratībai ir nozīmīga loma izglītības procesā, lai sekmētu ikviena iespējas pilnveidot un attīstīt kombinētu kompetenču kopumu (zināšanas, prasmes un attieksmes), kas nepieciešamas mūsdienu cilvēka ikdienas dzīvē un darba tirgū. 
 
Pasākums „Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai – no koncepta līdz praksei” veltīts mediju un informācijas pratības jautājumiem un šī koncepta izpratnei pasaulē un Latvijā dažādās mērķa grupās. Tajā plānots diskutēt par mediju un informācijas pratības nozīmi ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, jo īpaši izglītības jomā, skatot šī koncepta klātbūtni formālajā, neformālajā un ikdienējā mācīšanās procesā. Tāpat plānots diskutēt par mediju un informācijas pratības daudzdimensionālo klātbūtni dažādās dzīves jomās, izceļot bibliotēku kā mediatoru nozīmīgo lomu mediju un informācijas pratības veicināšanā bērniem un jauniešiem, kā arī digitālās starppaaudžu (bērnu un vecāku) plaisas mazināšanā.
 
Pasākumā aicināti piedalīties izglītības pārvalžu pārstāvji, skolotāji, bibliotekāri, vecāku nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, nozares eksperti un interesenti.
 
Pasākums tiek rīkots E-prasmju nedēļas ietvaros un to organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Rīgas Nevalstisko organizāciju namu, Kultūras ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Universitāti, UNESCO Mediju un informācijas katedru un Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
 
Pieteikšanās līdz šī gada 7. martam, rakstot uz e-pastu programmas@unesco.lv vai zvanot pa 67325109.