EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

2. Eiropas Medijpratības un informācijpratības forums

Kad: no 2016. gada 27. līdz 29. jūnijam
Kur: Rīga, Latvija
 
UNESCO Sekretariāts, Eiropas Komisija un Globālā alianse sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā (Global Alliance for Partnerships in Media and Information Literacy, GAPMIL) sadarbībā ar Latvijas Republiku rīko 2. Eiropas Medijpratības un informācijpratības forumu, kas ir turpinājums 2014. gadā notikušajam 1. Eiropas Medijpratības un informācijpratības forumam, kura laikā tika pieņemta Parīzes deklarācija par Medijpratību un informācijpratību, un tika nolemts rīkot jaunas tikšanās reizi divos gados. Gaidāmais forums būs arī viena no galvenajām reģionālajām sagatavošanās komitejas (prepcom) sanāksmēm, kas sekmēs gatavošanos Vispasaules GAPMIL nedēļas norisēm, Vispasaules MIL konferencei un pirmajai GAPMIL Ģenerālasamblejai Sanpaulu, Brazīlijā. 
 
Miera veicināšana, cilvēku solidaritāte, konflikti – tas viss liecina par informācijas vides kvalitāti (iedzīvotāji, mediji, internets, sociālie mediji, bibliotēkas u.c.) un vērtībām, ko tā pārraida. Jaunais ekstrēmisma vilnis un teroristu uzbrukumi, kuri pastāvīgi notiek vairākos pasaules reģionos un pavisam nesen arī Eiropā, kā arī vēl nepieredzēta migrācija uz Eiropu, uzsver nepārprotamu medijpratības un informācijpratības nepieciešamību mainīgajā informācijas vidē. Medijpratība un informācijpratība dod iedzīvotājiem zināšanas, prasmes un veido nostāju, lai kritiski izvērtētu informāciju un medijus, lai analizētu to sniegto saturu, un lai sadarbotos ar medijiem un citiem informācijas sniedzējiem sociālu, pilsonisku un radošu mērķu īstenošanā.
 
Gaidāmajā forumā tiksies NVO pārstāvji, pētnieki, informācijas un mediju jomas profesionāļi, pedagogi, privātā sektora organizācijas, tai skaitā, sociālie mediji, valdības un politikas veidotāji, bibliotēkas un citas iestādes, kuras ir paveikušas lielu darbu sabiedrības medijpratības un informācijpratības veicināšanā. Gaidāmā foruma mērķis ir veicināt vienotas medijpratības un informācijpratības politikas īstenošanu un ieviešanu Eiropā un pasaulē, stiprinot institūciju, organizāciju, korporāciju, profesionāļu un sabiedrības iesaisti un sadarbību. 
 
Forumam ir izvirzīti šādi uzdevumi:
1. Raksturot pašreizējo medijpratības un informācijpratības situāciju Eiropā – apzināt progresu, svarīgākos pašreizējos projektus un iezīmēt nozīmīgākos izaicinājumus.
2. Sekmēt kopīgas rīcības ietvara izveidi medijpratības un informācijpratības politikas un stratēģijas jautājumos, lai panāktu sadarbību starp Eiropas institūcijām, organizācijām, korporācijām, pilsonisko sabiedrību un profesionālajām organizācijām.
3. Izveidot sadarbību starp Eiropas un citu reģionu iniciatīvām visā pasaulē.
4. Veicināt kopēju medijpratības un informācijpratības pētniecības programmu Eiropā, kas veicinātu sadarbību starp politikas veidotājiem un zinātnisko un akadēmisko sektoru. 
 
Foruma norise Latvijā ir nenovērtējama iespēja stiprināt nacionālās politikas attīstību un ekspertu kapacitāti mediju un informācijas pratības jautājumos. Tas ir arī nozīmīgs notikums Latvijas valsts atpazīstamībai, jo nodrošina platformu Eiropas un pasaules mēroga partneru sadarbībai globālu izaicinājumu risināšanā.
 
Vairāk par forumu un medijpratību un informācijpratību meklējiet šeit