EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Stāstu bibliotēkas

Mūsdienās, kad sociālā ikdiena tiek pavadīta informācijas tehnoloģiju vidē un virtuālajā komunikācijā, ir aizvien sarežģītāk apkopot dzīvās vēstures nesēju glabātās zināšanas, prasmes un nedokumentētās vēstures liecības, kā arī uzturēt starppaaudžu dialogu šo zināšanu pārmantojamībai. Tāpēc stāstniecība ikvienā Latvijas reģionā ir nozīmīga tieši kultūras mantojuma vērtību apzināšanai, saglabāšanai, informācijas apkopošanai, reģiona kolektīvās atmiņas stiprināšanai, vietējās kopienas saliedēšanai un starppaaudžu dialoga veicināšanai. 
 
Zināšanas atspoguļo ne tikai informācijas apjomu, bet arī sabiedrības sociālās, kultūras, ekonomikas, politiskās prasmes izmantot informāciju turpmākai attīstībai. Stāstniecība ir ne tikai nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa, bet arī būtisks zināšanu sabiedrības attīstības veicinošs elements, caur ko ikviens iegūst informāciju un jaunas zināšanas, attīsta sociālās prasmes, apzina un saglabā mantojumu, veicinot gan atsevišķu indivīdu, gan visas sabiedrības attīstību.
 
Lai sekmētu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un stāstniecības nozīmīgo lomu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) 2009. gadā izveidoja bibliotēku tīklu „Stāstu bibliotēkas”, kura mērķis bija veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā.
 
Šobrīd tīkls darbojas ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas aktualizēšanu Latvijā. Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.
 
UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas” darbojas 37 bibliotēkas:
 
 
Bibliotēkas tīkla ietvaros regulāri rīko stāstu stāstīšanas pasākumus, kā arī aktīvi iesaistās UNESCO LNK organizētās aktivitātēs, veicinot vietējo kopienu savstarpējo komunikāciju, interesi par stāstīšanas tradīciju, vietējo mantojumu, tā apzināšanu, UNESCO idejām un vērtībām. 
 
UNESCO LNK rīko izglītojošus seminārus, kurus vada tīkla eksperti (tradicionālās kultūras biedrības „Aprika” vadītāja Māra Mellēna un Latvijas Universitātes LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns), kā arī citi pieaicināti lektori.