EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Gadi un dekādes

UNESCO līdzdarbojas un ir galvenā koordinējošā aģentūra vairāku ANO Ģenerālās Asamblejas izsludināto starptautisko gadu un dekāžu īstenošanā. Starptautisko gadu atzīmēšanu un dekāžu rīcības plāni raksturo UNESCO darbības jomas un ļauj ilgtermiņā izcelt konkrētus ar izglītību, zinātni, kultūru vai informācijas sabiedrības attīstību saistītus jautājumus.

UNESCO Starptautiskais gads ir ietvars dalībvalstis un sabiedrību kopumā mobilizēt noteiktu jautājumu izvērtēšanā, aktualizēšanā un aizstāvībā, sekmēt noteiktu principu ievērošanu un atbilstošas attieksmes veidošanos, izkopjot valdību un sabiedrības kopumā izpratni par noteiktiem jautājumiem, īstenojot dažādus pasākumus, kā arī, sekmējot sabiedrības līdzdalību procesos.

UNESCO LNK Starptautisko gadu norisē mudina sabiedrību arī Latvijā piedalīties dažādu starptautiski aktuālu tēmu risināšanā, piedaloties gan dažādās UNESCO LNK koordinētās iniciatīvās, gan arī rīkojot dažādus tematiskus pasākumus. 2011.gads ir Starptautiskais ķīmijas un Mežu gads, 2010.gadā tika atzīmēts - Starptautiskais bioloģiskās daudzveidības un Kultūru tuvināšanās gads, - 2009.gadā tika atzīmēts Starptautiskais astronomijas gads, bet 2008. – 2009.gads bija Starptautiskais planētas zeme gads.

Starptautiskā dekāde ir ANO sistēmā noteikts desmitgades posms, kura ietvaros tiek noteikts desmitgades plāns, pievēršot uzmanību noteiktiem izaicinājumiem vai sabiedrības attīstības mērķiem, kas ietekmē sabiedrības labklājību – rūpes par kultūras un miera nodrošināšanu un vardarbība pret bērniem mazināšanu (2001. – 2010. gads),  rakstpratības veicināšanu (2003. - 2012. gads),  rūpes par ilgtspējīgas izglītības attīstību (2005. – 2014. gads), rūpes par ūdens lomu dzīvības nodrošināšanai (2005. - 2015.gads),  Pasaules pamatiedzīvotāju otrā starptautiskā desmitgade (2005. – 2015. gads), Apvienoto Nāciju Organizācijas dekāde par tuksnešiem un cīņu pret pārtuksnešošanos (2010. – 2020. gads).

UNESCO LNK aktīvi veicina starptautisko dekāžu īstenošanu Latvijā, sadarbojoties gan ar dažādām institūcijām, gan ar sabiedrību kopumā, sekmējot izpratni par izglītību, kultūru, zinātni, vide aizsardzību, informācijas sabiedrības veicināšanu saistīto jautājumu daudzšķautņaino raksturu. UNESCO LNK starptautisko dekāžu īstenošanā iesaista un mobilizē arī savus sadarbības tīklus, tai skaitā UNESCO Asociētā skolu projekta dalībskolas un bibliotēkas.