EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

UNESCO nedēļa 2016

UNESCO nedēļa 2016
(10.–16. oktobrī visā Latvijā)
 
Pirms 25 gadiem, 1991. gada 14. oktobrī, oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs. Ar šo svinīgo brīdi Latvija tika uzņemta lielajā pasaules valstu saimē, kas apvienojušās pēc Otrā pasaules kara, lai pasaulē veicinātu miera kultūru, rosinātu sadarbību un dialogu starp cilvēkiem un dažādām kultūrām, dotu ieguldījumu nabadzības mazināšanā un veicinātu ilgtspējīgu attīstību ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju palīdzību.
 
Katru gadu UNESCO LNK aicina atzīmēt Latvijas pievienošanos UNESCO, informējot par organizācijas aktualitātēm, par valsts ieguvumiem un sasniegumiem, kā arī iesaistot sabiedrību dažādās tematiskās akcijās un aktivitātēs. UNESCO nedēļas mērķi ir aktualizēt organizācijas lomu un ieguldījumu sabiedrībā, izcelt vērtības un veicināt to izkopšanu ikdienā, informēt par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē, skaidrot UNESCO ieguldījumu nacionālo jautājumu attīstībā, kā arī sniegt informāciju par jau paveikto Latvijas 25 dalības gados UNESCO. UNESCO nedēļa ir platforma dažādu institūciju un nozaru sadarbībai, starptautiskas un nacionālas pieredzes, viedokļu un ideju apmaiņai, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanai, iedvesmojoties no UNESCO izceltajām vērtībām gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. 
 
Šogad UNESCO nedēļa Latvijā norisināsies no 10.-16. oktobrim, kuras pamata tēma ir Latvijas cildināšana pasaulē. 
 
Sadarbības partneri un ikviens interesents UNESCO nedēļā aicināts:
Iesaistīties akcijā „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana”, kuras mērķis ir meklēt UNESCO sarakstos un reģistros iekļauto 14 Latvijas vērtību līdzību ar citiem pasaulē atpazīstamiem objektiem, liecībām un tradīcijām, tostarp ar UNESCO starptautiskajā sarakstā esošajiem;
Veidot individuālo „Mantojuma skapi”, kas ir kā simbols katra identitātei un sastāv arī no dažādiem kultūras mantojumā balstītiem elementiem un vērtībām;
Latvijas skolas un bibliotēkas aicinātas rīkot stāstu un sarunu vakarus ar atpazīstamiem cilvēkiem, kuri gatavi dalīties savā pieredzē par UNESCO darbību Latvijā un pasaulē (stāsti var būt arī par nozīmīgiem notikumiem, UNESCO sarakstos iekļautām vietām, Latvijas iesaisti globālu izaicinājumu risināšanā u.c.);
Atmiņas institūcijas īpaši aicinātas atsaukties un iesūtīt īsus aprakstus par to kolekcijā esošām liecībām un materiāliem, kas varētu būt saistīti ar Latvijas pievienošanos UNESCO vai raksturo to, kas Latvijā un pasaulē noticis 1991. gada 14. oktobrī;
Pašvaldības aicinātas rīkot sarunu pēcpusdienas, diskusijas vai radošas darba grupas ar sava novada vai pilsētas NVO un vietējiem aktīvistiem par vietējo vērtību (mantojums, notikumi, cilvēki, tradīcijas) izcelšanu ne vien sava novada ietvaros un Latvijā, bet arī starptautiski.
 
 
Drīzumā UNESCO LNK mājaslapā www.unesco.lv būs pieejami dažādi informatīvi un izglītojoši materiāli. 
 
Lūdzam informēt par saviem rīkotajiem pasākumiem UNESCO nedēļā līdz šī gada 4. oktobrim, aizpildot paskuma pieteikuma formu un nosūtot to uz programmas@unesco.lv.