EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Pasaules mantojums

Pasaules kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un aizsardzība ir viens no redzamākajiem UNESCO darbības virzieniem. UNESCO Konstitūcija uzsver, ka ir nepieciešams radīt vienotu normatīvo sistēmu, kas aicinātu dalībvalstis visā pasaulē aizsargāt un kopt savu vēsturi, atmiņu un kultūru, jo ikviena kultūras izpausme un liecība ir cilvēces kopējā mantojuma daļa. Pasaules mantojuma saglabāšanas un aizsardzības pamatā ir 1972. gadā pieņemtā Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Latvija Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību pievienojās 1995. gadā, apliecinot vēlmi sniegt savu ieguldījumu pasaules mantojuma saglabāšanā. Kopš pievienošanās konvencijai, pasaules mantojums ir kļuvis par Latvijas kultūrpolitikā un kultūras mantojuma aizsardzībā nozīmīgu darbības jomu.

Konvencijas īstenošana pirmkārt ir tās dalībvalstu atbildība. Papildus tam konvencijas īstenošanu veicina Pasaules mantojuma centra darbība UNESCO organizācijā un Pasaules mantojuma komiteja , kas starptautiski pieņem lēmumus par pasaules mantojuma aizsardzības un attīstības jautājumiem. Tie ir galvenie partneri starptautiskajam dialogam par pasaules mantojuma saglabāšanu. Pasaules mantojuma idejas un mantojuma aizsardzības iniciatīvas starptautisku atpazīstamību lielā mērā veicina Pasaules mantojuma saraksts  un tā starptautiskā nozīmība, kā arī valstu veidoti nacionālie saraksti, tajos iekļaujot vietas, kas nākotnē varētu tikt nominētas Pasaules mantojuma sarakstam. Šāds saraksts ir izveidots arī Latvijā – Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts.

UNESCO Pasaules mantojuma saraksts ietver pasaules nozīmīgākās kultūras un dabas mantojuma vietas, kurām piemīt īpašas nozīmes universāla vērtība. Pašreiz Pasaules mantojuma sarakstā  iekļautas 962 vietas, kas atrodas 157 pasaules valstīs. Tās ataino cilvēka radošā gara meistardarbus, kā arī unikālas pasaules dabas vietas, kam piemīt īpaša estētika, bioloģiskā daudzveidība vai savdabīga mijiedarbe ar pasaules kultūru attīstību. No pasaules mantojuma vietām lielākā daļa – 745 – ir kultūras mantojuma vietas, piemēram, koka baznīcas Karpatu kalnos Slovākijā, Salamankas vecpilsēta Spānijā, Dambullas zelta templis Šrilankā u.c. Līdzās kultūras mantojumam Pasaules mantojuma sarakstā iekļautas 188 dabas mantojuma vietas, piemēram, Subantarktiskās salas Jaunzēlandē, Ilulissat ledus fjords Grenlandē, Dānijā, Laurisilvas meži Madeirā, Portugālē u.c., un 29 jaukta tipa mantojuma vietas, piemēram, Lapzemes apgabals Zviedrijā, Ibizas dabas daudzveidība un kultūra Spānijā, Río Abiseo nacionālais parks Peru u.c.