EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.07.18.

Aicina apmeklēt kongresu “Amatniecības mantojums un amatnieka arods Eiropā”

Foto: (c) Pixabay.com

Šoruden, no 12. līdz 14. septembrim, Berlīnē Vācijas Amatniecības konfederācija (The German Confederation of Skilled Crafts) aicina apmeklēt starptautisku kongresu ''Amatniecības mantojums un amatnieka arods Eiropā”. Kongress ir  vērsts uz nemateriālā mantojuma saglabāšanu. Reģistrēšanās bezmaksas dalībai kongresā iespējama līdz šī gada 17. augustam. 

2018. gads, kas pasludināts par Eiropas Kultūras mantojuma gadu, aicina sabiedrību tuvināties kultūras mantojumam un stiprināt Eiropas identitātes izjūtu.  Visa gada laikā notikumi visā Eiropā veltīti tam, lai mudinātu Eiropas kultūras mantojumā dalīties un novērtēt to kā kopīgu resursu, lai uzlabotos izpratne par kopīgu vēsturi un bagātībām, lai cilvēki labāk izjustu piederību Eiropai un lai Eiropas kultūras mantojums tiktu labāk sargāts, saudzēts, lietots, izprasts un popularizēts. 

Mantojuma saglabāšana ir svarīgs uzdevums arī amatniecības nozarēs. Vācijā vien ar amatniecību saistītā uzņēmējdarbība sasniedz apgrozījumu 7,5 tūkstošus miljonu eiro gadā, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, veidojot 1,3% no kopējā apgrozījuma amatniecības nozarē. Ekonomiskās attīstības potenciāla pilnīga neizmantošana pēdējos gados rezultējas vispārējā intereses samazinājumā par kultūras mantojumu kā no studentu un mācekļu, tā no uzņēmēju un investoru pusēm.  

Respektējot izaicinājumus un iespējas, ar ko saskaras amatniecības uzņēmējdarbība Eiropā, Vācijas Amatniecības konfederācija vēlas veicināt diskusiju  par kultūras mantojumu ar uzsvaru uz to nozīmību ekonomikā un ekonomiskās attīstības kapacitāti. Vienlaikus Vācijas Amatniecības konfederācija vēlas veicināt publisko izpratni par mantojuma divējādo dabu – par tā taustāmām izpausmēm un par nemateriālajām amatniecības prasmēm. Kongress kalpos par labu iespēju amatniecības sargātājiem un to sadarbības partneriem Eiropā paplašināt to tīklus. 

Kongresu rīko Vācijas amatniecības konfederācija sadarbībā ar Eiropas Arhitektūras mantojuma prasmju federāciju un kopā ar citām organizācijām, kas saistītas ar amatniecību un tās prasmju mantojumu. 

Plašāka informācija par kongresu un reģistrēšanos, aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama lejupielādei zemāk.

Kongresa programma pieejama lejupielādei zemāk. 

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante

Lejuplādējamie dokumenti: