EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.04.14.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vizīte Kuldīgas novada pašvaldībā

No kreisās: Sintija Vītoliņa, Vecpilsētas projektu speciāliste, Jana Jākobsone, Būvniecības nodaļas vadītāja, Inga Bērziņa, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja, Ieva Švarca un Ilze Dalbiņa, UNESCO LNK.

25. aprīlī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) pārstāves viesojās Kuldīgas novada pašvaldībā, lai ar novada vadību un UNESCO LNK sadarbības tīklu pārstāvjiem apspriestu aktuālos projektus un iniciatīvas, kā arī lai runātu par sadarbību nākotnē.

Ceļā uz Pasaules mantojuma sarakstu

UNESCO LNK pārstāves tikās ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu un pilsētvides pārvaldībā iesaistītajām personām, lai prezentētu digitālo platformu “UNESCO Latvijas dārgumi”. Tā apkopo informāciju par starptautiski atzītiem un nacionāli novērtētiem UNESCO objektiem, vietām un iniciatīvām. Kuldīgas pašvaldība ir paveikusi milzīgu darbu ceļā uz UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu, dokumentējot arhitektūras un pilsētvides attīstību gadsimtu gaitā nesen izdotajā grāmatā “Kuldīga, arhitektūra un pilsētbūvniecība”, kas vienlaikus kalpos par pamatu nominācijas faila izstrādei UNESCO. Pašlaik pašvaldība arī aktīvi strādā pie jaunas publikācijas par pilsētai raksturīgo kultūrainavu, ko veido sinerģija starp Kuldīgas iedzīvotāju dzīvesveidu, stāstiem un krāšņajām dabas vērtībām. UNESCO LNK pārstāves iepazīstināja domes administrāciju ar UNESCO radošo pilsētu iniciatīvu. Tā apvieno pilsētas no visas pasaules, kas aktīvi strādā ar kultūru daudzveidības un ilgtspējīgas pilsētvides attīstības izaicinājumiem, tos risinot ar mūsdienīga dizaina, mūzikas, literatūras, tautas tradicionālo prasmju un citu radošo izpausmju palīdzību.

Augsti novērtē Kuldīgas ilgstošo un mērķtiecīgo darbu

UNESCO LNK viesojās Kuldīgas restaurācijas centrā, kas gadu gaitā pierādījis, ka radoša pieeja un pastāvīgs darbs ar vietējo kopienu rezultējas veiksmīgā vecpilsētas kultūras mantojuma saglabāšanā. Tas vairo Kuldīgas iedzīvotāju atbildības izjūtu un mantojuma vērtību atzinību. Viesi piedalījās arī Kuldīgas novada muzeja ekspozīciju centra “Bangerta villa” atklāšanā pēc vērienīgiem ēkas restaurācijas darbiem. Pašlaik tajā izveidota ekspozīcija, kas sniedz ieskatu 20. gadsimta turīgo kuldīdznieku ikdienā.

“UNESCO LNK augsti novērtē Kuldīgas ilgstošo un mērķtiecīgo darbu pilsētai raksturīgā mantojuma identificēšanā, izcelšanā un rūpēs par to. Kuldīga ir uzskatāms pierādījums tam, ka kultūra kā resurss patiešām strādā pašvaldības ilgtspējīgas izaugsmes labā. Turklāt šo kultūras potenciālu likt lietā var vien tad, ja netrūkst radošu ideju mantojuma interpretācijā un apņēmīgas un ilgstošas pašvaldības politikas šī mantojuma koordinētai pārvaldībai,” stāsta Ieva Švarca, UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja.

UNESCO filozofija palīdz bagātināt mācību programmu

Kuldīgā aktīvi darbojas UNESCO LNK tīklu dalībnieki – izglītības iestādes no UNSCO Asociēto skolu projekta – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, kā arī Kuldīgas novada galvenā bibliotēka – tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībniece. Viesojoties Kuldīgā, UNESCO LNK pārstāvji tikās ar tehnikuma direktori Daci Cini un skolas koordinatori Ausmu Zeļģi. Viņas pastāstīja par skolas starptautiskajiem sadarbības projektiem un aktīvo gatavošanos Radošās darbības nedēļai, kas notiks no 12. līdz 18. maijam. UNESCO LNK pārstāvji aicināja skolas lieliskās un radošās idejas prezentēt Radošās darbības nedēļas galvenajā izglītības pasākumā – konferencē “Skola, kurā ir labi. Arī mācīties”.

“Apmeklējot UNESCO ASP skolas ir liels gandarījums redzēt, ka skolotāji un audzēkņi ar patiesu entuziasmu darbojas UNESCO programmu ietvaros un uzsver, ka UNESCO filozofija līdzās prasmju apgūšanai skolas mācību programmu palīdz bagātināt ar kvalitatīvu saturu,” stāsta Ilze Dalbiņa Izglītības sektora vadītāja.

Par latvisko identitāti, mantojumu, izglītību

Vizītes ietvaros tika apmeklētas arī stāstnieku festivāla “Ziv’ zup’” aktivitātes, ko rīkoja Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs. UNESCO LNK pārstāves ar prezentāciju par UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļauto Gotharda Frīdriha Stendera 300. gadadienu piedalījās īpaši šim nozīmīgajam notikumam veltītā stāstu vakarā par latvisko identitāti, mantojumu, izglītību un tās izaicinājumiem Stendera laikā un mūsdienās. Stāstu vakarā piedalījās izcilas stāstnieces – Liesma Lagzdiņa un Ārija Klēvere, kā arī vietējie kuldīdznieki. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece Anete Karlsone stāstu vakaru papildināja ar prezentāciju par latviskā tautas tērpa tradīciju attīstību, kas izpelnījās plašu atzinību.