EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.11.19.

Parīzē atklāj UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesiju

Pulcējot pārstāvjus no 193 UNESCO dalībvalstīm un 10 UNESCO asociētiem biedriem, Parīzē tiek atklāta UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesija ar mērķi spriest par aktualitātēm izglītībā, zinātnē un kultūrā. Ģenerālkonferenci atklāj ANO ģenerāsekretārs Antoniu Guterrešs un UNESCO ģenerāldirektore Odrija Azulē.

Uzrunājot UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijas dalībniekus, ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs uzsvēra, ka ļoti svarīgi starptautiskajām organizācijām ir pamanīt un atbildēt uz tiem izaicinājumiem, kas satrauc pasaules sabiedrību un kas ir saistāmi ar katra sabiedrības locekļa ikdienas dzīvi – klimata pārmaiņas, ekonomiskā un sociālā nevienlīdzība, vardarbības dažādās izpausmes, vārda un izpausmes brīvība un noziegumi pret žurnālistiem, iekļaujoša, vienlīdzīga, kvalitatīva izglītība. Šīm tēmām jābūt UNESCO darba kārtībā, kas ir aicināta novērst fragmentāciju un radīt kopīgu izpratni par vērtībām, kas nodrošina mieru un ilgtspējīgu attīstību.

Latvijas delegācijas galvenie uzdevumi ir pārstāvēt Latvijas intereses, paužot valsts pozīciju dalībvalstu politiskajās debatēs. Tāpat Latvijas pārstāvji piedalīsies nozaru komisiju darbā, kurā dalīsies Latvijas pieredzē, piedāvājot savu ieguldījumu un ekspertīzi UNESCO programmu īstenošanā.

Blakus darbam komisijās, Ģenerālās konferences laikā norisināsies arī vairāki tematiski pasākumi. Otrdien, 12. novembrī, valstu valdību pārstāvji pasākumā “(RE)GENERATION” spriedīs, kā veidot iekļaujošāku un ilgtspējīgāku sabiedrību ar jauniešu kā pārmaiņu aģentu līdzdalību un iesaisti. Savukārt trešdien, 13. novembrī, vairāk nekā 100 izglītības ministri piedalīsies sanāksmē, kur diskutēs par iekļautības un mobilitātes jautājumiem, jo UNESCO dienaskārtībā ir jautājums par Globālās konvencijas augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanai ar mērķi atbalstīt kvalitāti, iekļaujošu un vienlīdzīgu pieeju pieņemšanu. Pirmdien, 18. novembrī, norisināsies 11. UNESCO Jauniešu forums “Jauniešu telpas darbībā!”, kas tiks veltīts labās prakses piemēriem, kā iesaistīt jauniešus UNESCO darbībā. Savukārt otrdien, 19. novembrī, UNESCO pirmo reizi kopš 1998. gada rīko daudzskaitlīgi apmeklētu kultūras ministru sanāksmi, pulcējot vairāk nekā 100 ministrus no UNESCO dalībvalstīm Starpvaldību konferencē par kultūras politiku attīstību.

Piektdien, 22. novembrī, tiks izziņota jauna UNESCO publikācija “Rokasgrāmata žurnālistiem: ziņojot par vardarbību, kas vērsta pret sievietēm un meitenēm”, kas ir veltīta Starptautiskajai dienai vardarbības izskaušanai pret sievietēm, ko atzīmē 25. novembrī.

UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesija norisinās UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, Francijā no šī gada 12. novembra līdz 27. novembrim.

UNESCO Ģenerālā konference ir augstākā organizācijas lēmējinstitūcija, kas pulcē visu dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados, lai izvērtētu iepriekšējā darbības posma rezultātus, izstrādātu un apstiprinātu UNESCO vispārējo politiku, ievēlētu pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un vairākās starpvaldību komisijās un padomēs.

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante