EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.10.15.

Īpašā izdevumā pieejami 59 pieredzes stāsti radošai kultūras mantojuma komunikācijai vietējā sabiedrībā

Labākie piemēri, kā veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas kultūras mantojuma izzināšanā un atpazīstamības veicināšanā, no šodienas ikvienam interesentam pieejami UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) un tās sadarbības tīklu kopīgi veidotajā izdevumā „Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā”.

 

 

Izdevuma mērķis ir sniegt padziļinātu informāciju par UNESCO LNK sadarbības partneru daudzdimensionālo, daudzveidīgo un radošo pieeju UNESCO kultūras mantojuma programmu īstenošanai Latvijā, nodrošinot aktīvu sabiedrības līdzdalību Latvijas kultūras mantojuma izzināšanā, izkopšanā un saglabāšanā vietējā mērogā.

Labās prakses piemēri radošai kultūras mantojuma komunikācijai vietējā sabiedrībā pirmo reizi prezentēti UNESCO nedēļā, 16. oktobrī – UNESCO 70. gadadienai veltītā konferencē Kuldīgā.

Izdevumā apkopota informācija par UNESCO idejām, mērķiem, sadarbības tīklu un partnerību vēsturi, UNESCO LNK pieredzi dažādu projektu īstenošanā, kas saistīti ar sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma izcelšanā. Tajā izcelti veiksmīgākie UNESCO LNK sadarbības partneru un tīklu – UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas" dalībnieku, UNESCO programmā „Pasaules atmiņa" iesaistīto atmiņas institūciju, UNESCO ASP dalībskolu un pašvaldību – pieredzes stāsti.

„Latvijas guvums no iekļaušanās UNESCO kultūras mantojuma programmās ir raksturojams kā „dodot gūtais” – caur kultūras mantojuma saglabāšanas darbu mēs kļūstam jo dienas jo bagātāki. Mūsu spēja sargāt un glabāt savu mantojumu, atmiņas un vērtības, vienlaikus izprotot un pieņemot pasaules kultūru daudzveidību, ir viens no nozīmīgākajiem sabiedrības brieduma rādītājiem,” saka Dace Melbārde, kultūras ministre, UNESCO LNK prezidente.

Par konferences norises vietu izvēlētā Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs aktīvi darbojas UNESCO Asociēto skolu projekta skolu tīklā. Kuldīgas novadā atrodas arī daļa suitu kultūrtelpas, kas iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā, un Kuldīgā atrodas arī viena no 33 UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniecēm – Kuldīgas Galvenā bibliotēka.


Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO nedēļas koordinatore
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv
Tālrunis: 67325109