EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.02.19.

Skolotāju izglītības programmās ieteicams ietvert arī ilgtspējīgas attīstības un dzīvesveida tēmas

Foto: UNESCO LNK arhīvs.

Šodien, 12. februārī, Latvijas Universitātes 77. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte” sekcijā “Augstskolas pedagoģija: jauni izaicinājumi studiju procesā” tiks prezentēts veiksmīgas sadarbības piemērs izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanā skolotāju izglītībā Latvijas Universitātē.

Priekšlasījumā “Partnerība ilgtspējīgas attīstības mērķu integrēšanai skolotāju izglītības studiju programmu saturā” Latvijas Universitātes pasniedzēja, Zaļās brīvības un LAPAS pārstāve Inga Belousa, PhD, un UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa, Mg.Soc.Sc., stāstīs par sadarbības nozīmi izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, kas ļauj pilnveidot skolotāju zināšanas, prasmes, kompetences globālo vides, sabiedrības, ekonomikas un kultūras problēmjautājumu risināšanai.

“Skolotāju izglītības programmās visā pasaulē aizvien vairāk tiek aktualizēti ilgtspējīgas attīstības un dzīvesveida tēmas, kā arī vienotu vērtību, cilvēktiesību, kultūru daudzveidības un dialoga jautājumi. Izglītībai ir noteicošā loma arī ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, tādēļ ir svarīgi, lai jaunie pedagogi ir gatavi runāt par globāliem izaicinājumiem jebkurā mācību priekšmetā un viņiem ir atbilstošas zināšanas, prasmes, metodes un mācību līdzekļi, lai runātu par tik kompleksiem izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas, naftas un citu resursu izsīkšana, bioloģiskās daudzveidības mazināšanās, piesārņojums, politiskie un militārie konflikti, migrācija, pieaugoša sociālā nevienlīdzība un spriedze,” uzsver Ilze Dalbiņa.

Saskaņā ar UNESCO globālā monitoringa “Atbildība izglītībā” datiem tikai 7% valstu skolotāju izglītībā ietverta izglītība ilgtspējīgai attīstībai, lai gan vairāk nekā pusē valstu tie ietverti izglītības politikas plānošanas dokumentos un trešdaļā – mācību saturā. Skolotāju izglītības pilnveide un atbilstība norisēm pasaulē ir viens no mūsdienu izglītības izaicinājumiem.

“Skolotājiem jāmāca bērniem dzīvot pasaulē pat tad, ja viņi dzīvo mazā ciematā, un mūsu skatupunktam, rīcībai un atbildībai jābūt pasaules plašumā, jo tā ir ienākusi mūsu ikdienā ar dažādām citās valstīs audzētām un ražotām lietām,” akcentē Inga Belousa.

Priekšlasījums balstīts pieredzē, kas gūta, īstenojot studiju kursu “Ilgtspējīgas izglītības kultūrvide”. Tajā iesaistījušies gan valsts, gan nevalstisko organizāciju eksperti no Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, biedrības “Zaļā brīvība”, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai – LAPAS, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas – LAPSA un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas.

Piecu gadu sadarbības pieredze liecina par mērķtiecīgu partnerību nozīmi izglītības procesā un nepieciešamību būt atvērtiem jaunām pieejām, metodēm, informācijas avotiem, tos kritiski izvērtēt un veidot uz rīcību, katra indivīda un kopienas attīstību vērstu un pārveidojošu mācību procesu, kā arī apliecina skolotāja kā pārmaiņu virzītāja lomu sabiedrībā.

Konferences sekcija “Augstskolas pedagoģija: jauni izaicinājumi studiju procesā” notiks no plkst. 12.00 līdz 14.00 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (Imantas 7.līnija 1).

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante