EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.12.19.

Skolotāji un izglītības politikas veidotāji tiksies seminārā par medijpratību un mākslīgo intelektu izglītībā

Foto: (c) Pixabay

Trešdien, 11. decembrī, Rīgā notiks seminārs “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”, kurā pulcēsies UNESCO asociēto skolu skolotāji un konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” dalībnieki . Semināru rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija  sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

“21. gadsimts ir tehnoloģiju gadsimts, ko raksturo jaunu tehnoloģisko rīku ienākšana, mediju vides paplašināšanās, dažādošanās un mākslīgā intelekta attīstība.  Savukārt izglītībā tas paver gan iespējas, gan izaicinājumus. No vienas puses, paplašinās informācijas pieejamība un iespēja intelektuālai pilnveidei jebkurā laikā un vietā, no otras puses, aizvien aktuālāki kļūst drošības riski, un priekšplānā izvirzās tādu prasmju nepieciešamība kā kritiskā domāšana un medijpratība. Pievienojot vēl mākslīgā intelekta jautājumus – tādu sistēmu izstrādi, kas imitē cilvēka smadzeņu darbību un domāšanu –, diskusija par izglītības attīstību iegūst plašāku dimensiju, domājot par tehnoloģiju ietekmi gan uz nākotnes darba tirgu un nepieciešamajām prasmēm, gan uz cilvēku savstarpējām attiecībām un vērtību tālāku nodošanu, gan uz cilvēktiesībām un balansu starp cilvēka brīvību un drošību,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.

Kā radīt drošu un katru bērnu attīstošu izglītības vidi tehnoloģiju laikmetā? Kā nepazaudēt “lielo bildi” un jaunās tehnoloģijas izmantot cilvēces un planētas ilgtspējīgai attīstībai? Uz šiem un citiem jautājumiem seminārā “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei” atbildes meklēs skolotāji no Alsungas, Ādažiem, Brocēniem, Cēsīm, Daugavpils, Grobiņas, Jaunsilavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Ozolniekiem, Pļaviņām, Rēzeknes, Riebiņiem, Rīgas, Saulkrastiem, Talsiem, Valmieras un konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” pārstāvji.

Semināra pirmajā daļā sadarbībā ar UNESCO Medijpratības katedru Latvijas Universitātē Sociālo zinātņu fakultātes pētnieču – Gunas Spuravas un Līvas Brices – vadībā būs iespēja pilnveidot profesionālās iemaņas medijpratībā un iepazīties ar rīkkopu skolotājiem “Fake ≠Fact”. To izstrādājis Zviedru institūts jauniešu avotkritikas prasmju uzlabošanai un dažādu informācijas kanālu izmantošanai. Rīkkopā tiek aplūkoti naratīva veidošanas paņēmieni un kā tajos atpazīt manipulāciju, kas radīta, lai slēptu nepatiesu un maldinošu informāciju.

Semināra otrajā daļā, piedaloties “Tilde” valdes priekšsēdētājam Andrejam Vasiļjevam un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesorei Lindai Danielai, tiks diskutēts par mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām un riskiem izglītībā un kā tehnoloģijas jau šobrīd ietekmē izglītības vidi un procesu.

Seminārs norisināsies 11. decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Par konsultatīvo padomi “Izglītība visiem”
Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”, dibināta 2005. gadā un ierasti tiek sasaukta reizi pusgadā, ietver pārstāvjus no daudzām iesaistītajām pusēm, tādējādi veidojot auglīgu platformu diskusijām par atbildību kvalitatīvā -izglītībā Latvijā. Konsultatīvā padome "Izglītība visiem" ir izglītības jomas starpnozaru konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina ANO, UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izglītības jomā izstrādāto ieteikumu ieviešanu Latvijā. Padomes mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību. Padomē ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Autisma apvienības, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas jaunatnes padomes u.c. valsts un nevalstiskajam organizācijām. Plašāk:https://likumi.lv/doc.php?id=79116

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante

Lejuplādējamie dokumenti: