EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.02.19.

Skolas aicina piedalīties Dzimtās valodas dienas konkursā “Līvu vārds”

Gatavojoties Starptautiskajai Dzimtās valodas dienai, Ādažu Brīvā Valdorfa skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju  un Latviešu valodas aģentūru 2019. gada 26. februārī organizē pasākumu ar konkursu “Līvu vārds”.

Šogad konkurss veltīts Starptautiskajam pirmiedzīvotāju valodu gadam un īpaši Latvijas kontekstā – līvu valodai, kas vēsturiski uzskatāma par pirmiedzīvotāju valodu Latvijā. 

Konkursa mērķis ir paplašināt zināšanas par pirmiedzīvotājiem Latvijā; veidot skolēnu attieksmi un atbildību par savu dzimto valodu un kopt  valodas un runas kultūru.

Konkursa gaitā skolēnu komandas atspoguļo zināšanas par līvu kā pirmiedzīvotāju valodu un kultūru Latvijā, prasmes dzimtajā valodā, erudīciju literatūrā, komandas sadarbības spējas, oriģinalitāti, asprātību un prasmi uzstāties.

Konkursa dalībnieki būs komandas no piecām Latvijas skolām ar astoņiem skolēniem vecumā no 9. – 12. klasei.

Komandas vērtēs žūrija pēc konkursam veidotas punktu sistēmas. Žūrijas sastāvā būs UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvji un Latviešu valodas aģentūras pārstāvji.

Konkursu organizē Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latviešu valodas aģentūra.

Plašāka informācija par konkursu pieejama, sazinoties ar Ingu Zemīti, rakstot uz e-pastu: z.inga@inbox.lv.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante

 

 

Lejuplādējamie dokumenti: