EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”

Kopš 2001 gada UNESCO visā pasaulē katru gadu aprīlī rīko starptautisko nedēļu „Izglītība visiem”. Katru gadu nedēļa ir veltīta kādam aktuālam izglītības jautājumam ar mērķi pievērst sabiedrības un politiķu uzmanību kādai konkrētai izglītības aktualitātei un konkrētu jautājumu risināšanai. Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” norisē un aktivitātes piedalās gan skolēni, gan skolotāji, gan izglītības politikas veidotāji, gan vecāki, gan augstākās izglītības mācību iestādes, gan pašvaldības, gan sabiedriskās organizācijas, gan arī ikviens cits interesents.

Latvijā starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” tiek atzīmēta kopš 2003.gada, kad Latvijas skolēni piedalījās lielākajā mācību stundā pasaulē, kurā par dzimumu līdztiesības jautājumiem vienlaicīgi diskutēja 1,8 miljoni bērnu. 

Kopš 2008.gada par starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” vadmotīvu ir kļuvusi iekļaujošā izglītība. UNESCO definē iekļaujošo izglītību kā procesu, kurā izglītība tiek nodrošināta atbilstoši visu izglītojamo daudzveidīgajām vajadzībām, palielinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūras aktivitātēs un kopienas dzīvē un tādējādi mazinot savstarpēju noslēgšanos un atstumtību sabiedrībā, izslēgšanas iespējas no izglītības un izglītībā. Ja skolēni un skolotāji skolā jūtas labi, visiem tiek nodrošinātas iespējas mācīties, attīstīt savas spējas, talantus un saņemt savām vajadzībām atbilstošu izglītību, varam teikt, ka skola ir iekļaujoša. Iekļaujoša skola balstās uz iekļaujošas sabiedrības vērtībām, kur ikviens bērns ir vērtība un tādējādi atbalstāms savā mācību procesā, ļaujot ikvienam skolēnam piedalīties, līdzdarboties un gūt sasniegumus mācībās.

2009.gadā starptautiskās nedēļas ietvaros tika organizēta akcija „Radoši risinājumi iekļaujošai izglītībai” pirmskolas izglītības iestādēs, 2010.gadā kopā ar Britu padomi Latvijā īstenota Radošuma nedēļa. 2011.gadā UNESCO LNK starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros aicināja pievērsties tēmai par skolas lomu pašvaldībās, analizējot un izvērtējot, kādi ir izaicinājumi un iespējas skolai pārmaiņu laikā kļūt ne tikai par ilgtspējīgas izglītības nodrošinātāju, bet arī par pašvaldības attīstības virzītājspēku.