EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Ilgtspējīga attīstība ir 21. gadsimta izglītības virzība. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai mudina  cilvēkus ar atbildību rīkoties ikdienas dzīvē un dzīvot un realizēt sevi saskaņā ar sociālo, kultūras, ekonomisko un dabas vidi sev apkārt. Tas nozīmē dzīvot ar skatu nākotnē – prast radoši atrisināt krīzes situācijas un adaptēties jaunā vidē.

Izglītības ilgstpējīgai attīstībai mērķis ir cilvēks, kurš dzīvo ne tikai saskaņā ar dabu un mierpilnā saskaņā ar citām kultūrām, bet arī spēj sevi pilnvērtīgi realizēt tautsaimniecībā un sabiedrībā kopumā, nodrošinot resursu ilgtermiņa un pārdomātu izmantošanu. Šāds cilvēks prot izprast lokālas problēmas, kā arī skatīt tās globālā kontekstā, izprast citas kultūras ar cieņu, kā arī radīt mierpilnu un ilgtspējīgu sabiedrību un tās ekonomisko izaugsmi. Šāda izglītība ietver sevī visdažādākās jomas, kuras paplašinās un attīstās līdz ar mūsdienu pasauli. Ūdens kvalitāte, pilsētvide, bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņas, nabadzības samazināšana, kultūras daudzveidība, ekonomiskā ilgtspēju, dabas resursu pārvaldība – šie visi ir mūsdienu ilgtspējīgas attīstības jautājumi.