EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Baltijas jūras projekts

2009. gadā ir uzsākta Latvijas prezidentūra Baltijas Jūras projektā. Baltijas jūras projekts (BSP) ir dibināts 1989. gadā kā UNESCO Asociēto skolu projekts, kurā darbojas skolas no Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Krievijas.

Projekta mērķis ir veidot skolēnu izpratni par zinātnisko, sociālo un kultūras aspektu ietekmi uz cilvēku un dabu, attīstīt skolēnu spējas pētīt vides izmaiņas un palielināt skolēnu apzināšanos par vides problēmām Baltijas jūras apkārtnē. BSP pašreiz ir iesaistījušās 18 Latvijas skolas.

Baltijas jūras projektā (BSP) darbs norit šādās programmās:

  • Fenoloģiskie pētījumi;
  • Krasta vērošana;
  • Upes;
  • Ūdens kvalitāte;
  • Gaisa kvalitāte;
  • Vides vēsture;
  • Putnu vērošana;
  • Ekosofija;
  • Vides mērījumi.

 

Projekts veicina pētniecību, zinātnisko prasmju attīstību un sadarbību, skolēniem ne tikai iesaistoties izpētes procesā, bet arī rezultātu apkopošanā, analīzē, salīdzināšanā un jaunu risinājumu, priekšlikumu meklēšanā vides problēmu risināšanā. Rezultātā Baltijas jūras projekta ietvaros skolēnu un skolotāju kopīgā darbā ir tapuši vairāki metodiskie materiāli un dažādas apmācību programmas. Katru gadu tiek organizēti skolēnu vasaras semināri Latvijā, skolotāju semināri nacionālā un starptautiskā līmenī. Katru trešo gadu notiek BSP starptautiskās konferences. Divreiz gadā tiek izdots žurnāls BSP Newsletters.

Latvija projekta koordinēšanu pārņēma 2009.gada rudenī un ir uzņēmusies atbildība par projekta tālāku attīstību un virzīšanu līdz 2012.gada rudenim. Līdzās regulārajām projekta aktivitātēm – programmu darbības nodrošināšana, mājas lapas uzturēšana, projekta žurnāla publicēšana, kā arī organizēti starptautiski vides izglītības pasākumi skolēniem un skolotājiem – ir plānots veicināt jaunu interesentu iesaisti projektā un organizēt vairākus vienojošus pasākumus.

Papildinformācija par Baltijas jūras projektu: http://www.b-s-p.org