EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Izglītība

Izglītības joma ir UNESCO darbības pirmā prioritāte un arī tās lielākais darbības lauks. Visā pasaulē UNESCO strādā, lai veicinātu izglītības pieejamību visiem, uzlabotu vispārējo izglītības kvalitāti un nodrošinātu tās atbilstību ikviena dažādajām vajadzībām, ticot, ka tieši izglītība ir sociālās un ekonomiskās attīstības priekšnoteikums.

UNESCO mērķis izglītības jomā ir sekmēt ilgtspējīgu sabiedrības attīstību, kuras pamatā ir kvalitatīvas un atbilstošas izglītības pieejamība ikvienam mūža garumā, kas sekmē ikviena, neatkarīgi no dzimuma, rases, reliģiskās piederības, sociālā vai ekonomiskā stāvokļa, pašrealizāciju un pilnveidošanos.

UNESCO darbības lauks izglītībā ir padomdevēja loma izglītības politikas un izglītības sistēmas plānošanas jautājumos, iekļaujošās un mūžizglītības principu aizstāvība un kvalitatīva un pārdomāta izglītības satura veicināšana. UNESCO  ir vadošā ANO aģentūra ar mērķi izstrādāt stratēģijas un globālus risinājumus un standartus izglītības kvalitātes uzlabošanai, mācību procesa un tā rezultātu izvērtēšanai, atvērtas un iekļaujošas vides veidošanai, jaunu tehnoloģiju un mācību metožu mērķtiecīgai izmantošanai visos izglītības līmeņos, sākot no pirmsskolas, visa mūža garumā.

UNESCO radītās diskusiju platformas un forumi izglītības politikas veidotājiem, ekspertiem un praktiķiem ir pasaulē vadošā intelektuālā vide izglītības jautājumu attīstībai.