EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas

UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas (2012 – 2015):

Tematiskais virziens - Mantojuma izglītība:

Tematiskais virziens - Izglītība ilgtspējīgai attīstībai:

Tematiskais virziens - Cilvēktiesības un vērtībizglītība: