EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

UNESCO Asociēto skolu projekta 2008 – 2011 noslēguma konference Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā”

2011.gada 12. oktobrī notika UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas  organizētā konference „Skolu ieguldījums, veidojot ilgtspējīgu sabiedrību Latvijā”, iezīmējot UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) veikumu laika posmā 2008. – 2011.
 
Konferencē tika analizēta ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai  attīstībai īstenošana” Latvijā un galvenie izaicinājumi izglītības sistēmai. Plenārsēdē ar ziņojumiem uzstājās  Valsts Izglītības satura centra direktors Guntis Vasiļevskis, Vides  izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” direktore Daiga Kalniņa un ASP nacionālais koordinators Rolands Ozols.

Konferences otrajā daļā ASP dalībskolas iepazīstināja ar savu labo praksi un pieredzi, īstenojot ar UNESCO darbības jomām saistītus projektus.