EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Pētera Šmita 150. gadadiena

Pētera Šmita 150. gadadiena iekļauta UNESCO 2018.-2019. gada svinamo dienu kalendārā, atzīmējot viņa darbību ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mēroga kultūras un izglītības attīstībā. P. Šmita rakstveida mantojums atbilst UNESCO ideāliem par kultūras mantojuma aizsardzību un nodošanu tālākajām paaudzēm, kā arī dažādu kultūru dialogu veicināšanu. 
 
Pēteris Šmits (1869 – 1938) – valodnieks, etnogrāfs, folklorists un sinologs – devis ieguldījumu gan Eiropas, gan Āzijas kultūru savstarpējās sinerģijas stiprināšanā un attīstībā.  Strādājis kā universitātes profesors, ķīniešu un krievu valodu pasniedzējs, paralēli veicot apjomīgus valodniecības pētījumus Krievijas Tālajos Austrumos un Ķīnā. P. Šmits veicis ievērojamu skaitu pētījumu par vairākām Āzijas valodām un to kultūrvēsturisko identitāti, sagatavojis mācību materiālus ķīniešu un mandžūru valodās, bijis pirmais cilvēks, kurš zinātniski pamatojis tungusu – mandžūru valodas kā patstāvīgu valodu saimi, kā arī tulkojis pasakas un dzeju no ķīniešu uz latviešu valodu. Tomēr neatkarīgi no Austrumu pētniecības, P. Šmits bija pionieris tieši latviešu stāstu folklorā un popularizēja to ne tikai vietējā, bet arī Eiropas līmenī. Mūža otrajā pusē, P. Šmits vācis un klasificējis latviešu tautas leģendas, teikas un pasakas, un viņa savākto materiālu apjomi tiek uzskatīti par nozīmīgāko šāda veida zinātnisko publikāciju līdz pat mūsdienām. P. Šmits būtiski veicinājis latviešu etnogrāfisko un valodniecības pētniecības attīstību, un viņa darbi kļuvuši par spēcīgu pamatu turpmākajiem latviešu stāstniecības folkloras pētījumiem.