EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Latvijas nacionālo kultūras, izglītības un zinātnes institūciju 100. gadadiena

Pēc Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gadā, īsā laika periodā bija jāizveido vairākas valsts iestādes, lai varētu risināt tos valsts jautājumus, kas saistīti ar izglītību, kultūru un zinātni. Jau gadu pēcāk – 1919. gadā – tika nodibinātas septiņas Latvijas Nacionālās institūcijas, kas arī šodien darbojas kultūras, zinātnes un izglītības jomās un kuru dibināšanas gads uzskatāms par pagrieziena punktu Latvijas valsts vēsturē un attīstībā. Šī bija iespēja jaunizveidotajai Latvijas valstij nostādīt savas nākotnes darbību redzējumu un noteikt politikas virzienus attiecībā uz kultūras, izglītības un zinātnes jomām. 2019. gadā pastāvēšanas simtgadi atzīmēs: Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Universitāte un Latvijas Nacionālā Opera un Balets. 
 
Savas pastāvēšanas gadu simta laikā, Latvijas nacionālās kultūras, izglītības un zinātnes institūcijas ir attīstījušas un stiprinājušas, starptautiskās attiecības ar radniecīgām institūcijām visā pasaulē, it sevišķi, Eiropas reģionā. Minētās universitātes tika izveidotas, un to darbība saņēma atbalstu, piesaistot ārzemju akadēmiķus, savukārt daudziem jaunajiem studentiem bija iespēja sasniegt starptautisku atpazīstamību un atzinību zinātnieku vidū, studējot attiecīgajās universitātēs. Tādas institūcijas kā Latvijas Nacionālais teātris un Latvijas Nacionālā opera un balets ir nostādījušas starpkultūru dialoga un kultūru daudzveidības izpausmes savas darbības pamatprincipos, demonstrējot pasaules kultūras dažādību vietējai sabiedrībai, vienlaicīgi, rūpējoties par to, lai arī Latvijas mākslas mantojums tiktu pamanīts un novērtēts visā pasaulē. Savukārt Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Nacionālais arhīvs ir rūpējušies par Latvijas daudzveidīgā mantojuma dokumentēšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī ļauj sabiedrībai iepazīties un izpētīt dažādu pasaules reģionu kultūras materiālus.