EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Jaņa Rozentāla 150. gadadiena

Jaņa Rozentāla 150. gadadiena tika iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā, novērtējot viņa devumu attiecīgā pasaules reģiona kultūras attīstībā un izceļot viņa darbību, kas ir pierādījums tam, ka mākslas valoda var būt ļoti spēcīga un nozīmīga starpkultūru dialoga forma. 
 
Studējot Sanktpēterburgā un apgūstot krievu mākslas skolu, bet vēlāk iedvesmojoties un ietekmējoties no Rietumu pārstāvētās mākslas skolas, J.Rozentāls ir spējis radīt savu unikālo mākslinieka rokrakstu, kas ataino dažādu Eiropas tautu un kultūru mijiedarbību, kultūras sakaru nozīmi un kopējas, eiropeiskas vērtības. Viņa darbs Baltijas mākslinieku savienības attīstībā, veidojot pirmās baltiešu mākslas darbu izstādes, ir nozīmīgs pagrieziena punkts kā Latvijas, tā Igaunijas un Lietuvas nacionālas mākslas skolas veicināšanā. Tas vienlaikus iezīmē arī tā laika tendenci tautas atmodai iet roku rokā ar nacionālas mākslas skolas modernizāciju, tāpēc J.Rozentāla darbība uzskatāma par simbolisku piemēru ne tikai latviešu nacionālās mākslas skolas izveidei, bet arī citu Eiropas tautu pašapziņas veidošanās procesam caur mākslu 19.-20. gadsimtā.