EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Kultūra

Kultūra veido mūsu identitāti un ir virzītājspēks ilgtspējīgai attīstībai. Attīstība nav sinonīms ekonomiskajai izaugsmei, attīstība nozīmē sekmēt sabiedrības intelektuālo, emocionālo, morālo un garīgo labklājību un dzīves kvalitāti. Šādas pārmaiņas nav iespējamas bez kultūras, kas ir spēks un vērtībā, sākot ar kultūras mantojumu un beidzot ar radošajām industrijām, tā iekļaujas visās attīstības sfērās – ekonomiskajā, sociālajā un vides, padarot katru no tām pilnībā funkcionālu, savukārt attīstību patiesi ilgtspējīgu. UNESCO virsmērķis kultūrā ir mudināt dalībvalstis kā vietējā, tā nacionālā un starptautiskā līmenī veidot un īstenot politiku, kur kultūra ir pilnvērtīgi integrēta izglītības, zinātnes, komunikācijas, vides, tūrisma un citu nozaru darbībā. UNESCO šī virsmērķa veikšanai nodrošina atbilstošu normatīvo sistēmu, finanšu atbalsta mehānismus, izstrādā dažādus standartus, statistikas indikatorus, kā arī piemēro citus instrumentus.