EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Sabiedrības atbildību veicina izpratne par bioloģiskās daudzveidības nozīmi

Foto: UNESCO LNK arhīvs.

Rūpes par bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanu pašreizējām un nākamajām paaudzēm, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, lielā mērā ir atkarīgas no sabiedrības izpratnes un izglītotības. Tā atgādina UNESCO, atzīmējot Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu 22. maijā un ANO Bioloģiskās daudzveidības desmitgadi (2011-2020). “Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir tikpat svarīga kā cīņa ar klimata pārmaiņām,” tā uzsvēra UNESCO ģenerāldirektore Odrija Azulē (Audrey Azoulay) Parīzē IPBES Pasaules bioloģiskās daudzveidības novērtējuma ziņojuma atklāšanā, kurā pasaules zinātnieki vienbalsīgi norādīja uz sugu straujo izzušanu, kas var novest pie kritiskākām situācijām gan tuvākā, gan tālākā nākotnē. Ziņojums atklāj, ka aptuveni viens miljons dzīvnieku un augu sugu pašreiz ir apdraudētas līdz pat to izzušanai, turklāt daļa jau tuvākajās desmitgadēs. Par šo pārmaiņu netiešajiem cēloņiem uzskatāms iedzīvotāju skaita pieaugums, aizvien pieaugošais patēriņš to vidū, arī tehnoloģiju inovācijas, kuras atsevišķos gadījumos mazinājušas, bet citos gadījumos atkal radījušas papildu kaitējumu dabai, kā arī pārvaldības un atbildības problēmjautājumi globālajā sabiedrībā kopumā. Izpēte atklāj, ka trīs ceturtdaļas no zemes platībām un aptuveni 66% no jūras vides ir ievērojami mainījušās cilvēka darbības rezultātā. Izpētīts, ka vismazāk ietekmēti ir tie reģioni, kuros...